Forbedret ligestilling
Ved OK-05 blev der aftalt at oprette en fond, der udligner lønudgifterne under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov mellem arbejdspladserne inden for en kommune eller en region. Formålet er at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, således at budgetterne ikke længere er et argument for ikke at ansætte kvinder, da der vil være bedre mulighed for at ansætte vikarer ved orlovsfravær.
 
Aftalen træder i kraft 1. januar 2007. Inden da skal udligningsordningen drøftes i hovedsamarbejdsudvalgene.