Den underskrevne aftale med Kommunernes Landsforening om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension kan ses her.