Der foreligger nu en underskreven aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger indgået mellem Sundhedskartellet, Amtsrådsforeningen, KL, Københavns og Frederiksberg kommune.
 
Læs mere her