Aftalen om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger på Regionernes område er blevet forbedret ved OK-08.
Der skal udleveres statistik på det niveau der forhandles på, eksempelvis afdelingsniveau.
Læs mere her