”Aftale om Pensionsordning for visse ansatte i kommuner og amter (opsamlingsordning) (minipensionsordningen) er nu indgået som en sundhedskartelaftale. Der er ikke noget nyt i aftalen. Der er alene sket sammenskrivning af den nuværende aftale med:
 
  • De ændringer der blev aftalt ved OK-02 om en forhøjelse af pensionsbidraget til 7,69% og
  • De karensbestemmelser der gælder for ansatte i tidsbegrænsede stillinger, jf. KTO-aftalen om tidsbegrænset ansættelse. Disse bestemmelser giver ret til en pensionsordning efter minipensionsordningen for ansatte, som inden for en periode på 8 år har været beskæftiget i 52 uger med mindst 416 timer.”