Der er nu indgået forlig på det kommunale område.

Aftalen gælder for alle faggrupper og indeholder en sikring af spisepausen, en aftale om lærernes arbejdstid og pæne lønstigninger samt en regulering, der sikrer, at offentligt ansattes løn følger den privates lønudvikling.

”Jeg er glad for, at det nu er lykkedes at lave en løsning for alle. Vi har virkelig knoklet for at få det hele på plads, og nu har vi en aftale, der er god for både Sundhedskartellets grupper og vores andre kolleger”, siger Grete Christensen, der er formand for Sundhedskartellet.

Aftalen indeholder en lønramme på 8,1 procent over tre år. 6,8 procent går til direkte lønstigninger, der bliver afsat 0,3 procent til en rekrutteringspulje.

Det forhadte ”privatlønsværn” bliver fjernet, hvilket betyder, at offentligt ansattes løn fremover vil følge den private lønudvikling. Der afsættes desuden en pulje på 0,35 procent til de særlige organisationsspecifikke forhandlinger. Forringelserne på seniorordningerne er desuden afværget.

”Det ser rigtig fornuftigt ud på lønnen. De konkrete lønstigninger er gode, men især afskaffelsen af privatlønsværnet er positivt, fordi det har så stor betydning for vores lønudvikling fremover.

Udover forbedringer på lønnen indeholder aftalen en sikring af den betalte spisepause, og lærerne har lavet en aftale om deres arbejdstid. Desuden er det lykkedes at få samlet alle om at afsætte midler til en ligelønspulje, der sikrer ekstra penge til de lavtlønnede kvindedominerede fag.

”Det er en principiel sejr, at vi har fået indført en ligelønspulje. Selvom den ikke er økonomiske stor, er det vigtigt, at vi har slået fast, at der er behov for at prioritere ligeløn i overenskomsten,” siger Grete Christensen.

Aftalen omfatter de generelle bestemmelser, og hver organisation skal nu forhandle de specielle bestemmelser, der udgør 0,3 procent af rammen på plads.

”Nu skal vi i gang med at aftale de konkrete lønforbedringer for Sundhedskartellets faggrupper, der kommer oveni det generelle forlig”, siger Grete Christensen.

Efter de specielle forhandlinger skal hele aftalen sendes til afstemning blandt medlemmerne. I den forbindelse udsendes uddybende information om de enkelte elementer til alle medlemmer fra organisationerne.

Der er stadig ikke forlig på det regionale område, men håbet er, at den kommunale aftale gør, at man kan komme videre med forhandlingerne i regioner.

Aftalen betyder, at alle konfliktvarsler – både strejke og lockout – er suspenderede indtil medlemmerne har stemt.