Ændringer i forhold til den tidligere aftale:
 

  • Optjening af fuld pension under den dagpengeberettigede del af barselsorloven og under børnepasningsorloven i op til 22 uger.
  • Ret til frihed med løn i 5 dage pr. barn pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. Dette gælder for børn under 14 år.
  • Ret til frihed med løn ved pasning af alvorligt syge børn, som er under 18 år. Tidligere var det kun for børn under 14 år.
  • Kommende adoptivforældre får ret til en uges frihed med løn forud for modtagelsen af barnet. I særlige tilfælde kan yderligere en uge komme på tale.
 
Forbedringerne er kommet på plads efter aftalen ved OK-05 mellem Sundhedskartellet og de (amts-)kommunale arbejdsgivere. Aftalen trådte i kraft 1. april 2005, men nogle af bestemmelserne er først gældende fra 1. oktober 2005.