Aftalen om ansættelsesbreve er nu blevet underskrevet med KL.

Aftalen er ændret i § 5, stk. 4, idet der ved OK08 blev aftalt, at godtgørelsesniveauet som en lønmodtager kan tilkendes, hvis en kommune ikke har overholdt sin oplysningspligt, svarer til den til enhver tid gældende godtgørelse efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Bestemmelsen har virkning for krav på godtgørelse, der rejses den 1. april 2008 eller senere.

Der er aftalt en tilsvarende ændring for ansatte i regionerne
 

Læs mere her