Ændringerne gælder blandt andet ferie i fritstillingsperioder.

 

Den 1. maj 2011 træder en række ændringer i ferieloven i kraft.

Ændringerne indebærer blandt andet, at arbejdsgiveren som hovedregel ikke kan varsle ferie til afholdelse i en fritstillingsperiode, med mindre medarbejderen rent faktisk afholder ferie. Desuden forældes krav på feriegodtgørelse først 3 år efter ferieårets udløb.

Sundhedskartellet vil hurtigst muligt drøfte ændringer i ferielovens implementering i ferieaftalerne med RLTN og KL.

Læs mere om ændringerne i ferieloven
Du kan læse mere om ændringerne i ferieloven i Sundhedskartellets notat:

Ændringer i ferieloven  
 
Læs loven om ændring af ferieloven