Foto: Søren Svendsen

Sundhedskartellets tillidsrepræsentanter var den 17. maj samlet i Nyborg til orientering om OK18-resultaterne forud for urafstemningen. Efter lange forhandlinger først i Forligsinstitutionen og efterfølgende med Danske Regioner og KL om de specielle forlig var det endelig blevet tid til, at forligene kunne blevet præsenteret for tillidsrepræsentanterne.

Dagen var opdelt i et fælles Sundhedskartel-arrangement og organisationsspecifikke arrangementer, hvor de enkelte organisationer havde mulighed for at gå i dybden med resultaterne for de enkelte grupper.

I den fælles del præsenterede formand for Sundhedskartellet Grete Christensen resultaterne for den store forsamling.

”OK18 forliget kom i hus efter lange og svære forhandlinger, men jeg synes, at det er lykkedes at opnå et godt resultat. Vi fik presset arbejdsgiverne højere op på lønstigningerne, end mange troede var muligt, da forhandlingerne startede. Dertil kommer en række andre forbedringer”, sagde Formand for Sundhedskartellet Grete Christensen.

Medlemmerne af Sundhedskartellets organisationer kan nu i regi af egen organisation stemme om forligene, der er indgået på det regionale og det kommunale område, fra den 18. maj til og med den 3. juni, hvorefter det samlede urafstemningsresultat for Sundhedskartellet offentliggøres om eftermiddagen den 4. juni.