Nye tal viser, at to ud af fem offentligt ansatte mener ikke, at deres arbejdsgiver arbejder systematisk med det psykiske arbejdsmiljø.

41 procent eller to ud af fem offentligt ansatte mener ikke, at deres arbejdsgiver arbejder systematisk med det psykiske arbejdsmiljø. Det viser en ny medlemsundersøgelse foretaget af Megafon på vegne af 27 lønmodtagerorganisationer, heriblandt Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, HK, FOA og BUPL. Resultaterne bygger på svar fra 2.714 medlemmer, som alle er kommunalt eller regionalt ansatte.

Der har tidligere været lavet analyser, som har vist disse problemer, og nu må politikerne til at tage tallene alvorligt.

En misrøgtet sektor
De fleste anmeldelser ses i den offentlige sektor, fordi den har været misrøgtet politisk i mange år. Undersøgelsen viser også, at 18 procent af gruppen af medarbejdere, som oplever, at der ikke bliver gjort nok for det psykiske arbejdsmiljø, har været sygemeldt inden for det seneste år med arbejdsrelateret stress. Det gælder kun for seks procent af dem, som mener, at der bliver arbejdet systematisk med at forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer.

Hænger sammen med kvalitet
Ifølge undersøgelsen er der også en klar sammenhæng mellem et godt psykisk arbejdsmiljø og kvalitet i arbejdet. Hvis man arbejder et sted, hvor de psykiske arbejdsmiljøproblemer bliver forebygget, så oplever 79 procent, at de kan udføre arbejdet fagligt tilfredsstillende mod kun 43 procent de steder, hvor problemerne ikke bliver forebygget.