OK 18 database nyheder

OK24: Overenskomsten for kommunalt ansatte medlemmer af Sundhedskartellet er landet

Urafstemningsresultat OK21, tabel

Tekstforslag krav 5.1.b, Kompetenceudvikling, SHK/RLTN, til RLTN 20.2.21

Udkast til forlig FF/RLTN, 20.2.21 kl. 09.27

Rammeforslag 6,04%, Generelle lønstigninger, 5,02%, FF/RLTN, fra RLTN 20.2.21

Fordeling af midler til ligeløn, uden sygeplejersker, FF/RLTN, til RLTN 20.2.21

Tekstforslag, Gennemsnitsløngaranti, FF/RLTN, til RLTN 20.2.21 kl. 08.20

RLTN-løsningsforslag ramme, 5,4%, 20.2.21

FF-løsningsforslag ramme, 5,45% FF/RLTN, 20.2.21 kl. 01.58

Udkast ramme, 6,04%, FF/LTN, fra RLTN 19.2.21 kl. 21.41

Protokoludkast, AUA, FF/RLTN, 13.2.21

Tekstforslag, AUA-oversigt til drøftelse, FF/RLTN, fra RLTN 1.2.21

Udkast til ramme 5,66%, FF/RLTN 19.2.21

Tabel, afskaffelse af beskæftigelseskarens, FF/RLTN, fra RLTN 19.2.21

Tekstforslag, Kostfaglige eneansvarlige, Kost og Ernæring, SHK/RLTN, til RLTN 19.2.21

Reserveforslag, Forbedrede vilkår, elever, Kost og Ernæring, SHK/RLTN, til RLTN 19.2.21

Tekstforslag, Forbedrede vilkår, elever, Kost og Ernæring, SHK/RLTN, til RLTN 19.2.21

Ligelønspulje, fordelt på organisationer og overenskomster, FF/KL, til KL 18.2.21

Tekstforslag, krav .3.3.2., Kombinationsstillinger, SHK/RLTN, fra RLTN 21.2.21

Tekstforslag, krav 3.3.1., Tjenestested, SHK/RLTN, fra RLTN 21.2.21 kl. 18.55

Tekstforslag, Krav 3.3.3., Udkørende funktioner, SHK/RLTN, til RLTN 21.2.21 kl. 18.50

Oversigt, ligeløn, lavtløn, FF/RLTN, til RLTN 18.2.21

Tekstforslag, krav 3.3.2., Kombinationsstillinger, eksternt udlån af medarbejdere, SHK/RLTN, fra RLTN 17.2.21

Tekstforslag 3.3.3., Udkørende funktioner, SHK/RLTN, fra RLTN 17.2.21

Tekstforslag, krav 7.c., Sundhedsfaglig ledelse, SHK/RLTN, udleveret 7.2., redigeret 15.2.21, med SHK-bemærkninger

Tekstforslag, krav 7.a, Fokus på ledelse, periodeprojekt, SHK/RLTN, fra RLTN 7.2., redigeret 15.2.21

Tekstudkast, Tryghedspulje, FF/RLTN, med RLTN’s og FF’s ændringsforslag, 15.2.21 kl. 19.15

Uddannelse leder, psykisk arbejdsmiljø, FF/RLTN, fra RLTN 15.2.21 kl. 19.00

Uddannelse, leder, TR, AMiR, FF/RLTN, fra RLTN 15.2.21 kl. 19.00

Økonomi, Bud på RLTN’s tanke, NÆSTEN 5,45, FF/RLTN 16.2.21

Udkast, protokoltekst, Elever, FF/RLTN, til RLTN 16.2.21

Udkast, protokoltekst og bilag om det digitale arbejdsliv, FF/RLTN, fra RLTN 16.2.21

Økonomi, bud på RLTN’s tanke, FF/RLTN, 16.2.21

Seniorpolitik, De centrale parters indsatser, FF/RLTN, til RLTN 16.2.21

Tekstudkast, Rammeaftale om seniorpolitik, FF/RLTN, til RLTN 16.2.21

Tekstforslag, krav 11.1, AKUT-regulering, FF/RLTN, til RLTN 16.2.21

Tekstforslag, krav 11.1.c.1, Valg af TR, FF/RLTN, til RLTN 16.2.21

Tekstforslag, krav 11.1.a, Sikkerhed for modtagelse af oplysninger, FF/RLTN, til RLTN 16.2.21

Lavtløn, ligeløn, strategipulje, organisationsmidler, FF/RLTN, fra RLTN 16.2.21

Tekstforslag, krav 8.2., Kandidatvilkår, dækningsområde A-skala, post doc, SHK/KL, til KL 19.1.21

Protokoltekst, fuldtid, timelønnede m.m. FF/RLTN, til RLTN 16.2.21

Protokoltekst, krav F.13.1., Grøn omstilling, FF/RLTN, til RLTN 16.2.21

Tekstforslag, krav 8.2, Kandidatvilkår, dækningsområde, SHK/RLTN, til RLTN 24.1.21

Tekstforslag, krav 8.1.b, Kandidatkrav, special- og chefkonsulent, SHK/RLTN, til RLTN 24.1.21

Tekstforslag, krav 8.1.a, Kandidatvilkår, rådighed, SHK/RLTN, til RLTN 24.1.21

Protokoludkast, Gennemsnitsløngaranti, FF/RLTN, til RLTN 16.2.21

Reguleringsordning contra corona-krisen, ingen lønnedgang 2021, 22, 23, FF/RLTN

Protokoludkast, Lønudvikling kommunal sektor, FF/KL, til KL 14.2.21 kl. 17.54

Tekstforslag, krav F.7.3, Sorgorlov, version 2, FF/RLTN, til RLTN 16.2.21

Fælles afrapportering, krav R.6.1 og F.6.2-6.5, Barsel, med FF’s kommentarer, FF/RLTN 16.2.21

Fælles afrapportering, krav R.6.1 og F.6.2-6.5, Barsel, FF/RLTN, 16.2.21

SHK’s beregning, krav 8.1., Udbetaling af løn til timelønnede, SHK/KL, til KL 17.2.21

Referater, krav 2, Lokal løndannelse, SHK/KL, 15.1., 26.1. og 11.2.21

SHK-krav om normnedskrivning, nattevagter 24.12, SHK/RLTN 16.2.21

SHK-krav om frit valg mellem afspadsering og udbetaling, SHK/RLTN, 16.2.21

SHK-tekst vedr. implementering af anbefalinger, natarbejde, SHK/RLTN, 16.2.21

SHK’s beregningsønsker til KL, krav 1, Lønforbedringer basis, SHK/KL, til KL 22.1.21

SHK’s kommentarer til beregninger af 3. februar 2021, SHK/RLTN, til RLTN 8.2.21

Forflytningsvejleder uddannelse og klinisk vejleder, krav 1.1., SHK/RLTN, til RLTN 25.1.21

Krav og beregningsønsker, krav 1.1., Lønforbedringer, SHK basis, SHK/RLTN, til RLTN 25.1.21

Tilbagemelding til KL ad præciseret formulering, Pensionskarens FF/KL, 15.2.21

Pensionskarens, FF/KL, fra KL 15.2.21 kl. 06.02

Tekstforslag, krav F.2.1.d, Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, leder, TR, AMiR, FF/KL, fra KL 15.2.21 kl. 01.38

Tekstforslag, Pension til AUB-elever, FF/KL, fra KL 15.2.21 kl. 00.10

Revideret lavtløns-, ligelønsprotokollat, projekt, FF/KL, 14.2.21

Forbedret lønstatistik, krav 12.7, FF/KL, 9.2.21

Fælles udkast til rammeaftale om seniorpolitik, FF/KL, 14.2.21

Bilag Y, Partnerskab, senior, FF/KL, 14.2.21

Protokoltekst, senior, FF/KL, 14.2.21

Krav 3.3.1. Periodeprojekt om tjenestestedsbegrebet, SHK/RLTN, med SHK’s kommentarer, til RLTN 14.2.21

Tekstforslag, krav 5.1.c, Specialist projekt AUA, ernæringsfaglige, SHK/RLTN, til RLTN 11.2.21

Tekstforslag, Udkørende funktioner, SHK/RLTN, til RLTN 3.2.21

Tekstforslag, Den gode vagtplanlægning, SHK/RLTN, til RLTN 11.2.21

Tekstforslag, udgave 2, Inspiration til lokal dialog om arbejdsplanlægning, SHK/RLTN, fra RLTN 9.2.21

Tekstforslag, udgave 1, Inspiration til lokal dialog om arbejdsplanlægning, SHK/RLTN, fra RLTN 5.2.21

KL’s tekstforslag med FF’s bemærkninger, krav 2.1.d, Uddannelse af leder, TR og AMiR, psykisk arbejdsmiljø, 13.2.21, kl. 15.30

Status, krav der er enighed om, omdelt til FD-K 14.2.21 kl. 17.00

Aftale om gennemsnitsløngaranti, krav F.1.9, indgået mellem FF/KL 14.2.21 kl. 16.45

Tekstforslag, krav 2.1.d, Uddannelse af leder, TR/AMiR i psykisk arbejdsmiljø, FF/KL, fra KL 14.2.21 kl. 15.30

Tekstforslag krav F.4.2, Overenskomster og pensionerede tjenestemænd, FF/KL, fra KL 14.2.21 kl. 15.30

Udkast til melding til KL OK21, 14.2.21 kl. 11.58

Udkast til rammen OK21 fra FF til KL 14.2.21 kl. 11.35

Udkast til melding til KL OK21, scenarie vedlagt, omdelt internt FF 14.2.21 kl. 11.35

Forslag til håndtering FF/KL OK21, omdelt internt FF 14.2.21 kl. 09.54

Protokoltekst, krav F.5.1.-5.3, Timeløn, fuldtid FF/KL, med FF’s ændringer 13.2.21

KL’s grafiske illustration af rammen OK21, FF/KL

Oversættelse af rammen OK21, FF/KL, fra KL 13.2.21

Fælles udkast til Rammeaftale om seniorpolitik, FF/KL, 13.2.21

Tilrettet tekstforslag, krav F.12.4.a, Sikkerhed for modtagelse af oplysninger m.v. FF/KL, til KL 13.2.21

Tekstforslag, skuffepapir, krav F.12.4.a, Sikkerhed for modtagelse af oplysninger m.v., FF/KL, 21.2.21

Tekstforslag, AUA-projekt, Lokal løndannelse, FF/KL, omdelt på FS, 12.2.21

Tekstforslag, Løn til elever, FF/KL, til KL 12.2.21

Protokoltekst, krav F.5.1-5.3, timeløn, fuldtid, FF/KL, fra KL 13.2.21

Tekstforslag, krav F.10.1, Bæredygtighed, FF/KL, fra KL 13.2.21

Forslag, periodeprojekt, behov og muligheder for specialuddannelse, bioanalytikere, SHK/RLTN, 10.2.21

Fælles afdækning af udviklingstendenser, FF/RLTN, 14.2.21

Tekstforslag, AUA-projekt, Ledernes arbejdsvilkår og arbejdstilrettelæggelse, SHK/KL, til KL 11.2.21

Tekstforslag, Kravet om at blive omfattet af Aftale om chefer, SHK/KL, til KL 11.2.21

Tekstforslag, Lederoverenskomstens §7, selvstændig forhandlingsret, SHK/KL, til KL 11.2.21

Resumé, Krav 3.3.1., Drøftelse af tjenestested, SHK/RLTN, 5.2.21

Forslag protokollattekst, Krav 5.2-5.3, Atypiske ansættelsesformer m.m., FF/KL, til KL 9.2.21

Krav 6.2.a, Overenskomstdækning af radiograferne, SHK/KL, 9.2.21

Protokoludkast, Krav F.12.7, Forbedret lønstatistik, FF/KL, til KL 9.2.21

Udkast, Dialog om lokal løn, internt FS, 3.2.21, FF/KL

Skuffepapir, Statsmodel, krav F.12.4.a, FF/KL, fra KL 9.2.21

Tekstforslag, Krav F.8.2, Det digitale arbejdsliv, FF/KL, nyt udkast til KL 9.2.21

Tekstforslag, Modernisering af forhandlingsretten for ledere, SHK/KL, fra KL 9.2.21

Tekstforslag, Krav F.8.2, Det digitale arbejdsliv, FF/KL, fra KL 9.2.21

Forslag, omkostningsberegning, EGU-og PAU-elever, Udvalgte lønrammer, FF/KL, 9.2.21

Referat, Krav K.6.1. og F.6.2-6.4, Elever, FF/KL, 9.2.21

Udkast til protokollat, Gennemsnitsløngaranti, FF/KL, til KL 9.2.21

Tekstforslag, Reguleringsordning, FF/KL, til KL 9.2.21

Tekstforslag, krav F22, Trivselsaftalen, FF/KL, til KL 9.2.21

Endelig tekst, Uddannelse ledere, TR og AMiR, psykisk arbejdsmiljø, FF/KL, til KL 7.2.21

Endelig protokollattekst, Arbejdsmiljø, FF/KL, fra KL 7.2.21

Endelig tekst, Ledelse psykisk arbejdsmiljø, FF/KL, fra KL 7.2.21

Endelig tekst, SPARK 2021-2024, FF/KL, fra KL 7.2.21

Sammenfald ml. puljer, lavt- og ligeløn, rekruttering, FF/KL, fra KL 7.2.21

Referat, krav 5, Kompetenceudvikling, teknisk forhandling SHK/RLTN, 22.1.21

Tekstforslag, Aftale om chefer, SHK/RLTN, til RLTN 7.2.21

Tekstforslag, AUA-periodeprojekt, afdækning af arbejds- og lønvilkår, ledere under SHK-OK, til RLTN 7.2.21K

Tekstforslag, Reelt råderum for ledere, §17 3, arbejdstid, SHK/RLTN, til RLTN 7.2.21

Tekstforslag, krav 7.1.a, Periodeprojekt, Lønmodel for ledere, SHK/RLTN, fra RLTN 7.2.21

Tekstforslag, krav 7.c, Reelt råderum for ledere, SHK/RLTN, fra RLTN 7.2.21

Tekstforslag, elevområdet Kost, SHK/KL, til KL 4.2.21

Tekstforslag, overenskomstdækning af ernæringsteknologer, SHK/KL, til KL 4.2.21

Tekstforslag, krav F.7.1-7.3, Fuldtid m.m., FF/RLTN, til RLTN 3.2.21

Tekstforslag, krav F.1.5 lavtløns-ligelønsprojekt og F.1.6 midler til organisationsforhandlinger, FF til RLTN 3.2.21

Referat, teknisk arbejdsgruppe, Løn og pension, SHK/RLTN, 1.2.21

Projekter/puljer, rekrutteringspulje, FF til KL 3.2.21

Projekter/puljer, berørte grupper, FF til KL 3.2.21

Projekter/puljer, krav F.1.7 lavt-ligelønsprojekt + F.1.8, organisationsforhandlinger, midler, FF til KL 1.2.21

Projekter/puljer, oversigt over berørte, FF til KL 3.2.21

Resumé, 2. politisk forhandling FF/KL, 22.1.21

Resumé, 2. teknisk forhandling, FF/RLTN, 20.1.21

Resumé, 2. teknisk forhandling FF/KL, 18.1.21

Tekstforslag, Krav 5.1.c, Specialist-projekt, ernæringsfaglige, SHK/RLTN, til RLTN 28.1.21

Tekstforslag m. bemærkninger, Krav F.9.1, Fritvalgskonto, FF/KL, på FS 28.1.21

Tekstforslag, Krav F.11.1, Tryghedspuljen, FF/KL, til KL 28.1.21

Fakta og data om ansættelsesformer, PowerPoint, FF/KL, 28.1.21

Tekstforslag, Krav F.5.1-5.3, Fuldtid m.m. FF/KL, til KL 28.1.21

Tekstforslag, Krav F.10.1, Styrket medarbejderinddragelse i grøn omstilling, FF/KL, til KL 28.1.21

Tekstforslag, Krav F.4.2., Pension, tjenestemænd m.fl. FF/KL, til KL 28.1.21

Udkast protokoltekst, krav 5.1-5.3, Fuldtid m.m., FF/KL, omdelt på FS 28.1.21

Tekstforslag, krav 10, Redaktionelle ændringer SHK/RLTN, til RLTN 28.1.21

Status, krav F.6.3, Pension til elever, illustration FF/KL, fra KL 27.1.21

Referat, krav 1,2,3, Fokus på ledelse, SHK/RLTN, til RLTN den 27.1.21

Tekstforslag, sammenskrivning af KK/FRB-protokollater, fra KL 26.1.21

Tekstforslag, KL’s krav 8.1 om timelønnede, fra KL 26.1.21

Oversigt, serviceaftale virksomheder 171218, SHK/KL, fra KL 26.1.21

Tekstforslag KL’s krav 6.1 i den sammenstillede kravoversigt om servicevirksomheder, fra KL 26.1.21

Referat, Teknisk forhandling, krav 1.1, Løn og pension, SHK/RLTN, 21.1.21

Referat 2. møde, Teknisk arbejdsgruppe krav 8, Kandidater, SHK/KL, 26.1.21

Tekstforslag, projektbeskrivelse, krav 9., Kommunal tandpleje, SHK/KL, til KL 26.1.21

Tekstforslag til KL’s krav 2.1.a i den sammenstillede kravliste om lokal løndannelse, SHK/KL, fra KL 26.1.21

Tekstforslag krav 5.1.a, Kompetenceudvikling, SHK/RLTN, til RLTN den 25.1.21

Tekstforslag krav 2, Aftale om lokal løndannelse SHK/RLTN, til RLTN den 25.1.21

Protokoludkast, krav 2.3, Pension elever, FF/RLTN, til RLTN den 24.1.21

Protokoludkast, krav 10.2, Ansættelse af elever, FF/RLTN, til RLTN den 24.1.21

Protokoludkast krav 10.1, EGU, FF/RLTN, til RLTN den 24.1.21

Oversigt krav 12.1-5 og 12.9, FF/KL, MED/TR/AKUT, omdelt FS 18.1.21

Referat, 1. møde FF/RLTN i teknisk arbejdsgruppe vedr. arbejdsmiljø (kravgruppe 4), 20.1.21

Referat, 2. møde FF/KL i teknisk arbejdsgruppe om arbejdsmiljø (kravgruppe 2) 19.1.21

Tekstforslag Krav 2, Aftale om lokal løn SHK/KL, til KL den 21.1.21

Tekstforslag Krav 4.1.c. Specialist-projekt, ernæringsfaglige, SHK/KL, til KL den 22.1.21

Tekstforslag Krav 4.1.a. Kompetenceudvikling SHK/KL, til KL den 21.1.21

Referat, Teknisk forhandling, Løn og pension, KL den 15.1.21

Referat, Kandidatkrav, 1. møde, til KL den 15.1.21

SHK-FU den 26. november 2020, kravbehandling OK21

SHK-FU den 2. november 2020, kravbehandling OK21

SHK-FU den 20. oktober 2020, kravbehandling OK21

Referat, Teknisk arbejdsgruppe om arbejdsmiljø (krav) FF/KL, 14.1.21

Fortroligt notat, Strategipulje RLTN, udleveret til FS 13.1.21

Referat, Fokus på ledelse, til KL 15.1.21

Resumé, krav 6, Dækningsområde, til KL 15.1.21

Resumé, krav 8,3, Forenkling, til KL 15.1.21

Resumé, krav 9, Øvrige krav, til KL 15.1.21

Resumé, krav 10, Redaktionelle ændringer, til KL 15.1.21

Teknisk forhandling FS-R/RLTN 13.1.21, Notat om RLTN’s strategipulje OK21

Politisk forståelsesramme OK21, FF, 7. oktober 2020

RLTN’s kravbrev til Forhandlingsfællesskabet OK21

Forhandlingsfællesskabets kravbrev til RLTN OK21

KL’s kravbrev til Forhandlingsfællesskabet OK21

Forhandlingsfællesskabets kravbrev til RLTN OK21

Forhandlingsfællesskabets kravbrev til KL OK21

RLTN’s kravbrev til Sundhedskartellet OK21

KL’s kravbrev til Sundhedskartellet OK21

Sundhedskartellets kravbrev til RLTN OK21

Sundhedskartellets kravbrev til KL OK21

Sundhedskartellets kravbrev til Forhandlingsfællesskabet OK21

Forhandlingsaftale ml. Forhandlingsfællesskabet og KL OK21

Forhandlingsaftale ml. Forhandlingsfællesskabet og RLTN OK21

Køreplansaftale Forhandlingsfællesskabet/KL OK21

Køreplansaftale Forhandlingsfællesskabet/RLTN OK21

Fakta- og dialogkort samlet OK21

Debatoplæg SHK – OK21

Faktabilag OK21 – 5 Andre emner

Faktabilag OK21 – 4 Fag og kompetenceudvikling

Faktabilag OK21 – 3 Attraktive arbejdspladser

Faktabilag OK21 – 2 Pension

Faktabilag OK21 – 1 Løn

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension, Tekstforslag fra SHK til RLTN, Puljeregnskab, 30.4.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension, Tekstforslag, beregningsønsker, SHK til RLTN den 29.1.18

Det specielle forlig OK18, SHK/RLTN

Det specielle forlig OK18, SHK/KL

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn og pension – Tekstforslag fra SHK til KL, Kliniske undervisere, 25.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – FS-bordet, Tekstforslag fra RLTN til FF om Åbningsbalancen, 23.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – FS-bordet – Tekstforslag fra FF til RLTN om Åremål, 24.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Referat fra møde om døgnarbedstid, 20.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Arbejdsmiljø – Fælles tekstforslag AMA, 22.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Senior – Tekstforslag fra KL til FF, Rammeaftale om seniorpolitik, 17.2.18

Arbejdsgruppe RLTN/FF – FS-bordet – Omlægning til nyt grundbeløb 31.3.2018, fra RLTN til FF, 22.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde, Tekstforslag fra SHK til KL, funktionsområde for fysserne, 22.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Øvrige krav – AUA-projekt om harmonisering af elevbestemmelser, fra KL til SHK, 25.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn og pension – Tekstforslag fra SHK til KL, Kliniske undervisere, 19.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension – Tekstforslag fra SHK til RLTN, Kliniske undervisere, 20.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension – Tekstforslag fra SHK til RLTN, krav 1.2.1.a, Forbedring af lønnen for ledere, 20.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension – Tekstforslag krav 1.1.3. Lønforbedringer til ikke-ledende, fra SHK til RLTN, 20.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – FS-bordet – Tekstforslag om arbejdstid fra KL til LC (FF), 16.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – FS-bordet – Rekrutteringspulje, fra KL til FF og fra FF til KL, 16., 18. og 19.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – Afrapportering 14.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Ernæringsteknologer, Tekstforslag fra KL til SHK, 19.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Tekstforslag fra KL til SHK, 19.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – AUA – Afrapportering fra arbejdsgruppe 8.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Kost og Tandplejerne, referat 19.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Kompetenceudvikling – Teksforslag fra SHK til RLTN 19.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension samt Lokal løndannelse, Afrapportering 18.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Referat 16.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid, dagarbejde, forslag til protokollat, 8.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold – tekstforslag jobvurdering/fokus på fuldtid, 16.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold, fokus på fuldtid, tekstforslag fra KL til FF, 15.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR/Arbejdsmiljø – Arbejdsmiljøpakke fra FF til KL, 16.2.18

SHK/KL – Referat af politisk forhandling mellem SHK og KL, 13.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR/AKUT – Forslag til samlet pakke, 16.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR/AKUT – Samlet pakke fra KL til FF, 15.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – referat 14.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid, Dagarbejdstid, referat 11.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – TR/MED/Arbejdsmiljø, tekstforslag fra FF til KL, 14.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – FS-bordet – tekstforslag fra KL til FF og omvendt, 14.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold – tekstforslag fra FF til KL, 5.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – krav 7, Forenkling af ansættelsesbestemmelserne, referat 12.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – FS-bordet, Økonomi fra FF til RLTN, 8.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR samt Arbejdsmiljø, Tekstforslag SPARK fra FF til KL, 12.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – FS-bordet – Økonomi ved OK18 fra FF til KL, 7.2.18

SHK/RLTN – Referat af politisk forhandling mellem SHK og RLTN, den 9.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Generelle forhold – Afrapportering FF, med bilag, 7.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Generelle forhold – Fælles afrapportering med bilag,5.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold – Fuld tid, adoption, barns sygdom m.m. 11.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Frit valg – Tilbagemelding samt udvekslede dokumenter, 6.2.18 og 10.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Frit valg – Hovedpointer fra arbejdsgruppe 12.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Senior og pension – Status på krav samt udvekslede dokumenter fra møde 10.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Kompetenceudvikling – Forsknings- og udviklingspuljen, projektbeskrivelse, fra SHK til KL, 12.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold – Rekrutteringspuljen, fra FF til KL, 6.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold – Fra ufaglært til faglært, fra FF til KL, 8.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Generelle forhold – Fra ufaglært til faglært, fra FF til RLTN, 8.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Frit valg – Teksforslag fra FF til KL, 6.2.18

SHK/RLTN – Samlet materiale til politiske forhandlinger mellem SHK og RLTN 9.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Øvrige krav – Afrapportering 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension samt Lokal løndannelse – Afrapportering 29.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Ledere – Afrapportering 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Kompetenceudvikling – Afrapportering 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – Afrapportering 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Afrapportering, 2.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Lokal løndannelse – Graf, Lokal løn som andel af nettolønnen

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension samt Lokal løndannelse – BILAG til Afrapportering 29.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Lokal løndannelse – kravgruppe 2, referat 31.1.18

SHK/KL, Referat af teknisk forhandling mellem SHK og KL, den 7.2.18

SHK/RLTN, Referat af teknisk forhandling mellem SHK og RLTN den 4.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Senior og pension – Seniorpolitik tilpasses lovgivning om folkepension, fra RLTN til FF, 4.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn pension og ATP – Beregningsønsker fra SHK til KL, 30.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn, pension og ATP – Beregninger, intern oversigt, 6.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Tekstforslag Ledende jordemødre, 6.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Tekstforslag Ernæringsteknologer fra SHK til KL, 6.2.18

Arbejdsgruppe – Kompetenceudvikling – Tekstforslag Efter- og videreuddannelse, fra SHK til KL, 6.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Kompetenceudvikling – kravgruppe 6, referat 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Lokal løndannelse – kravgruppe 2, referat 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Referat 1.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – TR/MED/Arbejdsmiljø – Tekstforslag fra FF til RLTN, kravgruppe 4, 4.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – TR/MED/Abejdsmiljø – Tekstforslag krav F.3.1, 4.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn, pension og ATP, ref. 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Ledere – kravgruppe 8, ref. 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Øvrige krav – kravgruppe 5 og 10, ref. 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – kravgruppe 4, ref. 1.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Frit valg – Tekstforslag fra FF til RLTN, Fritvalgskonto og 6. ferieuge, 5.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Senior og pension – Tekstforslag, pensionsbidrag, seniordage, pensionskarens m.v, 2.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn og pension – Pensionsberegninger for det kommunale område, 31.1.18

SHK/RLTN – Samlet materiale til tekniske forhandlinger SHK/RLTN, 4.2.18

SHK/RLTN – Generel oversigt organisationsforhandling, 30.1.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Senior og pension – Tekstforslag fra FF til RLTN, seniorbonus, nedsat tid m.m., 4.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Senior og pension – Fælles afrapportering, 2.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – Tekstforslag Professionsbachelorer, 2.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – Tekstforslag Funktionsområdet for fysioterapeuter bilag 1, 2.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Øvrige krav – Tekstforslag Fokus på kombinationsstillinger 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Øvrige krav – Tekstforslag synliggørelse af fodterapeuter/kombinationsstillinger, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Ledere – Tekstforslag Ansættelsesvilkår, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Tekstforslag Harmonisering af vilkår for kandidater SHK/AC, 1.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Frit valg – Tekstforslag fritvalgskonto og 6. ferieuge, fra FF til KL, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Lokal løndannelse – Evaluering af bestemmelse om individuel forhandlingsret for ledere, KL til SHK, 26.1.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR og AMIR – Tekstforslag fra FF til KL, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn, pension og ATP – ref. 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Tekstforslag Frit valg ml. udbetaling, afspadsering, ulempeydelse, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Teksforslag Fokus på selvtilrettelæggere, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Jordemoderforeningen og Farmakonomforeningen part i Arbejdstidaftalen, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Tekstforslag Præcisering af elementer i tjenesteplanen, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Tekstforslag Progressiv overarbejdshonorering, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Tekstforslag Skærpet fokus på rammer for fleksibilitet, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Lokal løndannelse – procedurereglerne ved retstvister, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – Tekstforslag fokus på kombinationsstillinger, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Andre temaer – Tekstforslag Vilkår for udkørende funktioner, 31.1.18

Arbejdsgrupper SHK/RLTN – Ledere – Tekstforslag Fokus på ledernes arbejdstid, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Andre temaer – Tekstforslag Forenkling af ansættelsesbestemmelser, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Andre temaer – Tekstforslag Vilkår for kandidater, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Teksforslag Arbejdstidsaftalen afskaffes, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag Progressiv overarbejdshonorering, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag Rammer for fleksibilitet, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag Frit valg 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag krav 3.3, Bestemmelser om vagtplan, 31.1.18

Arbejdsgruppe FF/KL/RLTN – Ferie – Opmærksomhedspunkter ved 1. gennemskrivning af ny ferieaftale 18.1.18

Arbejdsgruppe FF/KL/RLTN – Ferie – Videre proces om implementering af ny ferielov 8.12.17

Arbejdsgruppe FF/KL/RLTN – Ferie – Afrapportering om ny ferielov 28.11.17

Arbejdsgruppe FF/KL/RLTN – Ferie – Afrapportering om ny ferielov 22.11.17

Arbejdsgruppe FF/KL/RLTN – Ferie – Scenarier for ekstra 6. ferieuge 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid og selvtilrettelæggelse – ref. 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Ledere – ref. 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Ledere – ref. 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Øvrige krav – ref. 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Øvrige krav – ref. 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – ref. 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – ref. 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – ref. 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn, pension og ATP – ref. 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – ref. af Kravpræsentation 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag RLTN, Bestemmelser om mulighed for afspadsering, 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag RLTN, Bestemmelser om overarbejde, 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag RLTN om omlægning af tjenesten, 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag RLTN, Normperiode, 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag RLTN Drøftelse af arbejdstidsregler for ikke-døgnarbejde 26.1.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Senior og pension – tekstforslag m.m. fra KL 30.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Forenkling af ansættelsesbestemmelserne – tekstforslag fra RLTN 26.1.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR og Arbejdsmiljø – tekstforslag 19.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn, pension, ATP – internt referat 26.1.18

Forhandlingsaftale SHK OK18

Kravbrev fra KL til Forhandlingsfællesskabet OK18

Kravbrev fra Forhandlingsfællesskabet til KL OK18

Kravbrev fra KL til Sundhedskartellet OK18

Kravbrev fra Sundhedskartellet til KL OK18

Kravbrev fra RLTN til Forhandlingsfællesskabet OK18

Kravbrev fra Forhandlingsfællesskabet til RLTN OK18

Kravbrev fra RLTN til Sundhedskartellet OK18

Kravbrev fra Sundhedskartellet til RLTN OK18

FD-K/FD-R-møde den 1. december 2017 – pkt. 1, Samlet udkast til generelle krav til KL og RLTN – endelig udgave

FS/FS-R-møde den 29. november 2017 – pkt. 1, Kravliste, tematisering

FS/FS-R-møde den 24. november 2017 – pkt. 2, Notat – oplistede krav OK18

FD-K/FD-R-møde den 20. november 2017 – pkt. 4, Forslag til generelle krav OK18

FS/FS-R-møde 15. november 2017 – pkt. 2, Forslag til generelle krav OK18

FS/FS-R-møde 8. november 2017 – pkt. 1, forslag til krav OK18

Kravbehandling SHK-FU den 14. november 2017 – pkt. 5.a, bilag A, Kravbilag OK18

Kravbehandling SHK-FU den 2. november 2017 – pkt. 4.a bilag A – Kravbilag

Kravbehandling SHK-FU den 26. oktober 2017 – pkt. 4.a bilag A, Samlet kravbilag – alle krav

Kravbehandling SHK-FU den 9. oktober 2017 – pkt. 4.a bilag C, Kravbilag OK18

Kravbehandling SHK-FU den 9. oktober 2017 – pkt. 4.a bilag B, Samlet kravskema – alle krav

Faktakort OK18

Debatoplæg SHK – OK18

Kravbrev fra Sundhedskartellet til Forhandlingsfællesskabet OK18

Temadrøftelser – TR, MED og AKUT OK18

Temadrøftelse – Løn og lokal løndannelse OK18

Temadrøftelse – Pension OK18

Temadrøftelse – Kompetenceudvikling OK18

Temadrøftelse – Arbejdslivet OK18

Forhandlingsaftale Forhandlingsfællesskabet/KL OK18

Forhandlingsaftale Forhandlingsfællesskabet/Danske Regioner OK18

Køreplansaftale Forhandlingsfællesskabet/KL OK18

Køreplansaftale Forhandlingsfællesskabet/Danske Regioner OK18

Drejebog OK18

Oversigt over tekniske arbejdsgrupper SHK OK18

Faktabilag OK18 – Samlet

Organisationernes indsendte specielle krav OK18 – Øvrige krav

Organisationernes indsendte specielle krav OK18 – Fag og kompetenceudvikling

Organisationernes indsendte specielle krav OK18 – Arbejdslivet

Organisationernes indsendte specielle krav OK18 – Løn og pension

Organisationernes indsendte generelle krav OK18 – Øvrige krav

Organisationernes indsendte generelle krav OK18 – Arbejdslivet

Organisationernes indsendt generelle krav OK18 – Løn og pension

Faktabilag OK18 – 5 Andre temaer

Faktabilag OK18 – 4 Fag og kompetenceudvikling

Faktabilag OK18 – 3 Arbejdslivet

Faktabilag OK18 – 2 Pension

Faktabilag OK18 – 1 Løn