OK 18 database nyheder

Referat, Teknisk forhandling, krav 1.1, Løn og pension, SHK/RLTN, 21.1.21

Referat 2. møde, Teknisk arbejdsgruppe krav 8, Kandidater, SHK/KL, 26.1.21

Tekstforslag, projektbeskrivelse, krav 9., Kommunal tandpleje, SHK/KL, til KL 26.1.21

Tekstforslag til KL’s krav 2.1.a i den sammenstillede kravliste om lokal løndannelse, SHK/KL, fra KL 26.1.21

Tekstforslag krav 5.1.a, Kompetenceudvikling, SHK/RLTN, til RLTN den 25.1.21

Tekstforslag krav 2, Aftale om lokal løndannelse SHK/RLTN, til RLTN den 25.1.21

Protokoludkast, krav 2.3, Pension elever, FF/RLTN, til RLTN den 24.1.21

Protokoludkast, krav 10.2, Ansættelse af elever, FF/RLTN, til RLTN den 24.1.21

Protokoludkast krav 10.1, EGU, FF/RLTN, til RLTN den 24.1.21

Oversigt krav 12.1-5 og 12.9, FF/KL, MED/TR/AKUT, omdelt FS 18.1.21

Referat, 1. møde FF/RLTN i teknisk arbejdsgruppe vedr. arbejdsmiljø (kravgruppe 4), 20.1.21

Referat, 2. møde FF/KL i teknisk arbejdsgruppe om arbejdsmiljø (kravgruppe 2) 19.1.21

Tekstforslag Krav 2, Aftale om lokal løn SHK/KL, til KL den 21.1.21

Tekstforslag Krav 4.1.c. Specialist-projekt SHK/KL, til KL den 22.1.21

Tekstforslag Krav 4.1.a. Kompetenceudvikling SHK/KL, til KL den 21.1.21

Referat, Teknisk forhandling, Løn og pension, KL den 15.1.21

Referat, Kandidatkrav, 1. møde, til KL den 15.1.21

SHK-FU den 26. november 2020, kravbehandling OK21

SHK-FU den 2. november 2020, kravbehandling OK21

SHK-FU den 20. oktober 2020, kravbehandling OK21

Referat, Teknisk arbejdsgruppe om arbejdsmiljø (krav) FF/KL, 14.1.21

Fortroligt notat, Strategipulje RLTN, udleveret til FS 13.1.21

Referat, Fokus på ledelse, til KL 15.1.21

Resumé, krav 6, Dækningsområde, til KL 15.1.21

Resumé, krav 8,3, Forenkling, til KL 15.1.21

Resumé, krav 9, Øvrige krav, til KL 15.1.21

Resumé, krav 10, Redaktionelle ændringer, til KL 15.1.21

Teknisk forhandling FS-R/RLTN 13.1.21, Notat om RLTN’s strategipulje OK21

Politisk forståelsesramme OK21, FF, 7. oktober 2020

RLTN’s kravbrev til Forhandlingsfællesskabet OK21

Forhandlingsfællesskabets kravbrev til RLTN OK21

KL’s kravbrev til Forhandlingsfællesskabet OK21

Forhandlingsfællesskabets kravbrev til RLTN OK21

Forhandlingsfællesskabets kravbrev til KL OK21

RLTN’s kravbrev til Sundhedskartellet OK21

KL’s kravbrev til Sundhedskartellet OK21

Sundhedskartellets kravbrev til RLTN OK21

Sundhedskartellets kravbrev til KL OK21

Sundhedskartellets kravbrev til Forhandlingsfællesskabet OK21

Forhandlingsaftale ml. Forhandlingsfællesskabet og KL OK21

Forhandlingsaftale ml. Forhandlingsfællesskabet og RLTN OK21

Køreplansaftale Forhandlingsfællesskabet/KL OK21

Køreplansaftale Forhandlingsfællesskabet/RLTN OK21

Fakta- og dialogkort samlet OK21

Debatoplæg SHK – OK21

Faktabilag OK21 – 5 Andre emner

Faktabilag OK21 – 4 Fag og kompetenceudvikling

Faktabilag OK21 – 3 Attraktive arbejdspladser

Faktabilag OK21 – 2 Pension

Faktabilag OK21 – 1 Løn

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension, Tekstforslag fra SHK til RLTN, Puljeregnskab, 30.4.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension, Tekstforslag, beregningsønsker, SHK til RLTN den 29.1.18

Det specielle forlig OK18, SHK/RLTN

Det specielle forlig OK18, SHK/KL

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn og pension – Tekstforslag fra SHK til KL, Kliniske undervisere, 25.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – FS-bordet, Tekstforslag fra RLTN til FF om Åbningsbalancen, 23.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – FS-bordet – Tekstforslag fra FF til RLTN om Åremål, 24.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Referat fra møde om døgnarbedstid, 20.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Arbejdsmiljø – Fælles tekstforslag AMA, 22.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Senior – Tekstforslag fra KL til FF, Rammeaftale om seniorpolitik, 17.2.18

Arbejdsgruppe RLTN/FF – FS-bordet – Omlægning til nyt grundbeløb 31.3.2018, fra RLTN til FF, 22.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde, Tekstforslag fra SHK til KL, funktionsområde for fysserne, 22.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Øvrige krav – AUA-projekt om harmonisering af elevbestemmelser, fra KL til SHK, 25.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn og pension – Tekstforslag fra SHK til KL, Kliniske undervisere, 19.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension – Tekstforslag fra SHK til RLTN, Kliniske undervisere, 20.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension – Tekstforslag fra SHK til RLTN, krav 1.2.1.a, Forbedring af lønnen for ledere, 20.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension – Tekstforslag krav 1.1.3. Lønforbedringer til ikke-ledende, fra SHK til RLTN, 20.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – FS-bordet – Tekstforslag om arbejdstid fra KL til LC (FF), 16.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – FS-bordet – Rekrutteringspulje, fra KL til FF og fra FF til KL, 16., 18. og 19.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – Afrapportering 14.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Ernæringsteknologer, Tekstforslag fra KL til SHK, 19.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Tekstforslag fra KL til SHK, 19.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – AUA – Afrapportering fra arbejdsgruppe 8.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Kost og Tandplejerne, referat 19.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Kompetenceudvikling – Teksforslag fra SHK til RLTN 19.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension samt Lokal løndannelse, Afrapportering 18.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Referat 16.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid, dagarbejde, forslag til protokollat, 8.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold – tekstforslag jobvurdering/fokus på fuldtid, 16.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold, fokus på fuldtid, tekstforslag fra KL til FF, 15.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR/Arbejdsmiljø – Arbejdsmiljøpakke fra FF til KL, 16.2.18

SHK/KL – Referat af politisk forhandling mellem SHK og KL, 13.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR/AKUT – Forslag til samlet pakke, 16.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR/AKUT – Samlet pakke fra KL til FF, 15.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – referat 14.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid, Dagarbejdstid, referat 11.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – TR/MED/Arbejdsmiljø, tekstforslag fra FF til KL, 14.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – FS-bordet – tekstforslag fra KL til FF og omvendt, 14.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold – tekstforslag fra FF til KL, 5.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – krav 7, Forenkling af ansættelsesbestemmelserne, referat 12.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – FS-bordet, Økonomi fra FF til RLTN, 8.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR samt Arbejdsmiljø, Tekstforslag SPARK fra FF til KL, 12.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – FS-bordet – Økonomi ved OK18 fra FF til KL, 7.2.18

SHK/RLTN – Referat af politisk forhandling mellem SHK og RLTN, den 9.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Generelle forhold – Afrapportering FF, med bilag, 7.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Generelle forhold – Fælles afrapportering med bilag,5.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold – Fuld tid, adoption, barns sygdom m.m. 11.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Frit valg – Tilbagemelding samt udvekslede dokumenter, 6.2.18 og 10.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Frit valg – Hovedpointer fra arbejdsgruppe 12.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Senior og pension – Status på krav samt udvekslede dokumenter fra møde 10.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Kompetenceudvikling – Forsknings- og udviklingspuljen, projektbeskrivelse, fra SHK til KL, 12.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold – Rekrutteringspuljen, fra FF til KL, 6.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Generelle forhold – Fra ufaglært til faglært, fra FF til KL, 8.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Generelle forhold – Fra ufaglært til faglært, fra FF til RLTN, 8.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Frit valg – Teksforslag fra FF til KL, 6.2.18

SHK/RLTN – Samlet materiale til politiske forhandlinger mellem SHK og RLTN 9.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Øvrige krav – Afrapportering 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension samt Lokal løndannelse – Afrapportering 29.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Ledere – Afrapportering 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Kompetenceudvikling – Afrapportering 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – Afrapportering 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Afrapportering, 2.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Lokal løndannelse – Graf, Lokal løn som andel af nettolønnen

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn og pension samt Lokal løndannelse – BILAG til Afrapportering 29.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Lokal løndannelse – kravgruppe 2, referat 31.1.18

SHK/KL, Referat af teknisk forhandling mellem SHK og KL, den 7.2.18

SHK/RLTN, Referat af teknisk forhandling mellem SHK og RLTN den 4.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Senior og pension – Seniorpolitik tilpasses lovgivning om folkepension, fra RLTN til FF, 4.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn pension og ATP – Beregningsønsker fra SHK til KL, 30.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn, pension og ATP – Beregninger, intern oversigt, 6.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Tekstforslag Ledende jordemødre, 6.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Tekstforslag Ernæringsteknologer fra SHK til KL, 6.2.18

Arbejdsgruppe – Kompetenceudvikling – Tekstforslag Efter- og videreuddannelse, fra SHK til KL, 6.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Kompetenceudvikling – kravgruppe 6, referat 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Lokal løndannelse – kravgruppe 2, referat 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Referat 1.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – TR/MED/Arbejdsmiljø – Tekstforslag fra FF til RLTN, kravgruppe 4, 4.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – TR/MED/Abejdsmiljø – Tekstforslag krav F.3.1, 4.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn, pension og ATP, ref. 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Ledere – kravgruppe 8, ref. 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Øvrige krav – kravgruppe 5 og 10, ref. 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – kravgruppe 4, ref. 1.2.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Frit valg – Tekstforslag fra FF til RLTN, Fritvalgskonto og 6. ferieuge, 5.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Senior og pension – Tekstforslag, pensionsbidrag, seniordage, pensionskarens m.v, 2.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn og pension – Pensionsberegninger for det kommunale område, 31.1.18

SHK/RLTN – Samlet materiale til tekniske forhandlinger SHK/RLTN, 4.2.18

SHK/RLTN – Generel oversigt organisationsforhandling, 30.1.18

Arbejdsgruppe FF/RLTN – Senior og pension – Tekstforslag fra FF til RLTN, seniorbonus, nedsat tid m.m., 4.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Senior og pension – Fælles afrapportering, 2.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – Tekstforslag Professionsbachelorer, 2.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – Tekstforslag Funktionsområdet for fysioterapeuter bilag 1, 2.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Øvrige krav – Tekstforslag Fokus på kombinationsstillinger 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Øvrige krav – Tekstforslag synliggørelse af fodterapeuter/kombinationsstillinger, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Ledere – Tekstforslag Ansættelsesvilkår, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – Tekstforslag Harmonisering af vilkår for kandidater SHK/AC, 1.2.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Frit valg – Tekstforslag fritvalgskonto og 6. ferieuge, fra FF til KL, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Lokal løndannelse – Evaluering af bestemmelse om individuel forhandlingsret for ledere, KL til SHK, 26.1.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR og AMIR – Tekstforslag fra FF til KL, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn, pension og ATP – ref. 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Tekstforslag Frit valg ml. udbetaling, afspadsering, ulempeydelse, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Teksforslag Fokus på selvtilrettelæggere, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Jordemoderforeningen og Farmakonomforeningen part i Arbejdstidaftalen, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Tekstforslag Præcisering af elementer i tjenesteplanen, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Tekstforslag Progressiv overarbejdshonorering, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid – Tekstforslag Skærpet fokus på rammer for fleksibilitet, 1.2.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Lokal løndannelse – procedurereglerne ved retstvister, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – Tekstforslag fokus på kombinationsstillinger, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Andre temaer – Tekstforslag Vilkår for udkørende funktioner, 31.1.18

Arbejdsgrupper SHK/RLTN – Ledere – Tekstforslag Fokus på ledernes arbejdstid, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Andre temaer – Tekstforslag Forenkling af ansættelsesbestemmelser, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Andre temaer – Tekstforslag Vilkår for kandidater, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Teksforslag Arbejdstidsaftalen afskaffes, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag Progressiv overarbejdshonorering, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag Rammer for fleksibilitet, 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag Frit valg 31.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag krav 3.3, Bestemmelser om vagtplan, 31.1.18

Arbejdsgruppe FF/KL/RLTN – Ferie – Opmærksomhedspunkter ved 1. gennemskrivning af ny ferieaftale 18.1.18

Arbejdsgruppe FF/KL/RLTN – Ferie – Videre proces om implementering af ny ferielov 8.12.17

Arbejdsgruppe FF/KL/RLTN – Ferie – Afrapportering om ny ferielov 28.11.17

Arbejdsgruppe FF/KL/RLTN – Ferie – Afrapportering om ny ferielov 22.11.17

Arbejdsgruppe FF/KL/RLTN – Ferie – Scenarier for ekstra 6. ferieuge 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Arbejdstid og selvtilrettelæggelse – ref. 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Ledere – ref. 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Ledere – ref. 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Øvrige krav – ref. 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Øvrige krav – ref. 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – ref. 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Dækningsområde – ref. 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Dækningsområde – ref. 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/KL – Løn, pension og ATP – ref. 25.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – ref. af Kravpræsentation 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag RLTN, Bestemmelser om mulighed for afspadsering, 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag RLTN, Bestemmelser om overarbejde, 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag RLTN om omlægning af tjenesten, 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag RLTN, Normperiode, 26.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Arbejdstid – Tekstforslag RLTN Drøftelse af arbejdstidsregler for ikke-døgnarbejde 26.1.18

Arbejdsgruppe FF/KL – Senior og pension – tekstforslag m.m. fra KL 30.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Forenkling af ansættelsesbestemmelserne – tekstforslag fra RLTN 26.1.18

Arbejdsgruppe FF/KL – MED/TR og Arbejdsmiljø – tekstforslag 19.1.18

Arbejdsgruppe SHK/RLTN – Løn, pension, ATP – internt referat 26.1.18

Forhandlingsaftale SHK OK18

Kravbrev fra KL til Forhandlingsfællesskabet OK18

Kravbrev fra Forhandlingsfællesskabet til KL OK18

Kravbrev fra KL til Sundhedskartellet OK18

Kravbrev fra Sundhedskartellet til KL OK18

Kravbrev fra RLTN til Forhandlingsfællesskabet OK18

Kravbrev fra Forhandlingsfællesskabet til RLTN OK18

Kravbrev fra RLTN til Sundhedskartellet OK18

Kravbrev fra Sundhedskartellet til RLTN OK18

FD-K/FD-R-møde den 1. december 2017 – pkt. 1, Samlet udkast til generelle krav til KL og RLTN – endelig udgave

FS/FS-R-møde den 29. november 2017 – pkt. 1, Kravliste, tematisering

FS/FS-R-møde den 24. november 2017 – pkt. 2, Notat – oplistede krav OK18

FD-K/FD-R-møde den 20. november 2017 – pkt. 4, Forslag til generelle krav OK18

FS/FS-R-møde 15. november 2017 – pkt. 2, Forslag til generelle krav OK18

FS/FS-R-møde 8. november 2017 – pkt. 1, forslag til krav OK18

Kravbehandling SHK-FU den 14. november 2017 – pkt. 5.a, bilag A, Kravbilag OK18

Kravbehandling SHK-FU den 2. november 2017 – pkt. 4.a bilag A – Kravbilag

Kravbehandling SHK-FU den 26. oktober 2017 – pkt. 4.a bilag A, Samlet kravbilag – alle krav

Kravbehandling SHK-FU den 9. oktober 2017 – pkt. 4.a bilag C, Kravbilag OK18

Kravbehandling SHK-FU den 9. oktober 2017 – pkt. 4.a bilag B, Samlet kravskema – alle krav

Faktakort OK18

Debatoplæg SHK – OK18

Kravbrev fra Sundhedskartellet til Forhandlingsfællesskabet OK18

Temadrøftelser – TR, MED og AKUT OK18

Temadrøftelse – Løn og lokal løndannelse OK18

Temadrøftelse – Pension OK18

Temadrøftelse – Kompetenceudvikling OK18

Temadrøftelse – Arbejdslivet OK18

Forhandlingsaftale Forhandlingsfællesskabet/KL OK18

Forhandlingsaftale Forhandlingsfællesskabet/Danske Regioner OK18

Køreplansaftale Forhandlingsfællesskabet/KL OK18

Køreplansaftale Forhandlingsfællesskabet/Danske Regioner OK18

Drejebog OK18

Oversigt over tekniske arbejdsgrupper SHK OK18

Faktabilag OK18 – Samlet

Organisationernes indsendte specielle krav OK18 – Øvrige krav

Organisationernes indsendte specielle krav OK18 – Fag og kompetenceudvikling

Organisationernes indsendte specielle krav OK18 – Arbejdslivet

Organisationernes indsendte specielle krav OK18 – Løn og pension

Organisationernes indsendte generelle krav OK18 – Øvrige krav

Organisationernes indsendte generelle krav OK18 – Arbejdslivet

Organisationernes indsendt generelle krav OK18 – Løn og pension

Faktabilag OK18 – 5 Andre temaer

Faktabilag OK18 – 4 Fag og kompetenceudvikling

Faktabilag OK18 – 3 Arbejdslivet

Faktabilag OK18 – 2 Pension

Faktabilag OK18 – 1 Løn