Sikring af realløn og igangsættelse af lavtlønsprojekt