Rapport om arbejdstilrettelæggelse på danske hospitaler

    I forbindelse med overenskomstforhandlingerne OK15 blev der aftalt et projekt mellem Danske Regioner, FOA, 3F, HK og Sundhedskartellet om at se på arbejdstilrettelæggelse på det regionale arbejdsmarked. En del af projektet er en kvalitativ analyse af...

Ny Udviklings- og Forskningspulje i regionerne

Danske Regioner og Sundhedskartellet har etableret en pulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Har du og dine kolleger et udviklings- eller forskningsprojekt, som mangler økonomisk støtte, kan du senest den 1. oktober 2016...