SHK og KTO går sammen i et nyt stærkt forhandlingsfællesskab

Knap 600.000 ansatte i regioner og kommuner er klare til at gå ind i en ny fælles forhandlings-organisation omfattende en lang række personalegrupper – blandt andre sygeplejersker, pæda-goger, lærere, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter,...

PUF søger nye MED-undervisere

PUF (Parternes Uddannelsesfællesskab) søger 15 nye MED-undervisere til at varetage MED-uddannelse i kommuner og regioner. De nye undervisere bliver klædt på til opgaven i PUF Akademi, hvor de indgår i et stærkt, landsdækkende netværk af undervisere. Som PUF-underviser...