Projekt Kliniske Retningslinjer I er nu afsluttet

KL og Sundhedskartellet aftalte i 2011 at gennemføre et treårigt udviklingsprojekt vedr. kliniske retningslinjer for perioden november 2011 – oktober 2014. Projektet er nu afsluttet, og du kan læse om de fire retningslinjer og det samlede projekts resultater via...

Nyt OK-fællesskab er en realitet

På et stiftende møde onsdag den 8. oktober indgik 53 faglige organisationer den endelige aftale om at danne et nyt forhandlingsfællesskab med navnet Forhandlingsfællesskabet. Et stærkt signal til arbejdsgiverne, siger formand for Sundhedskartellet og DSR, Grete...

2 ud af 5 offentligt ansatte: Fokus på psykisk arbejdsmiljø halter

Nye tal viser, at to ud af fem offentligt ansatte mener ikke, at deres arbejdsgiver arbejder systematisk med det psykiske arbejdsmiljø. 41 procent eller to ud af fem offentligt ansatte mener ikke, at deres arbejdsgiver arbejder systematisk med det psykiske...

Ny rapport sætter fokus på fremtidens sundhedsuddannelser

Fremtidens sundhedsvæsen vil efterspørge sundhedsprofessionelle, der er i stand til at kombinere ny viden baseret på forskning med patienternes egne erfaringer, ønsker og behov for at opnå den bedste behandling til gavn for patienterne, borgerne og samfundet. En ny...

Debatoplæg til OK15

Sundhedskartellet har udarbejdet et debatoplæg forud for de kommende overenskomstforhandlinger, hvor der gives et bud på, hvilke temaer og krav, der vil komme i spil ved OK15 I foråret 2015 skal der forhandles en ny overenskomst for regionalt og kommunalt ansatte....