Inspirationskatalog til MED-udvalgene om budget og økonomistyring

Sundhedskartellet og DSR har i samarbejde med FTF og OAO udarbejdet et inspirationsnotat til TR og AMiR, der sidder i sygehusenes MED-udvalg. I notatet kan man læse om økonomistyring og budgetplanlægning på det regionale område. I notatet er der ligeledes en...

Reguleringsordningens udmøntning 1. oktober 2013

Reguleringsordningens udmøntning er som forventet negativ og modregnes derfor i de generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2013 Ved dette års forhandlinger om OK13 blev det aftalt med regionerne og kommunerne, at reguleringsordningen skulle udmøntes sammen med de...