SHK fik medhold i principiel sag om ret til mere arbejdstid

Hvis du er på nedsat tid, og der er ledige timer på din arbejdsplads, har du fortrinsret til de ekstra ledige timer. Det blev endnu en gang understreget ved en sag mellem SHK for Dansk Sygeplejeråd og KL for Hedensted Kommune, hvor en sygeplejerske fik 11.000 kroner i...

Daglig leder til PUK-sekretariat søges

KL og KTO har ved overenskomstforhandlingerne i 2013 etableret ”Partssamarbejde om Udvikling af Kerneydelsen” (PUK). Partssamarbejdet har borgerfokus og er således op-delt i fem selvstændige partssamarbejder for udvikling af kerneydelsen i forhold til hen-holdsvis:...

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED – Supplerende vejledning

KL, KTO og Sundhedskartellet har i fællesskab udarbejdet en supplerende vejledning om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet   Vejledningen er målrettet de lokale organisationsrepræsentanter, der indgår i de nedsatte forhandlingsorganer, som aktuelt forhandler nye...

Sundhedsprofessionelle afskæres fra efteruddannelse

Der skal spares 120 mio. kr. i Statens Voksenuddannelsesstøtte til blandt andre sundhedsprofessionelle, fremgår det af regeringens finanslovsudspil. En katastrofe for de mange ansatte, der tager helt nødvendig efter- og videreuddannelse, og kæmpe konsekvenser for...