Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov

Forbedret ligestilling Ved OK-05 blev der aftalt at oprette en fond, der udligner lønudgifterne under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov mellem arbejdspladserne inden for en kommune eller en region. Formålet er at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder...

Connie Kruckow efterlyser tryghedsaftaler i kommuner og amter

Socialdemokraterne og De Radikale har tilsluttet sig en aftale med regeringen om at sikre større tryghed og medindflydelse for de offentlig ansatte under hele reformprocessen. Connie Kruckow finder det ærgerligt, at man ikke kunne blive enige om en egentlig jobgaranti...

Sundhedskartellet: Massivt ja til overenskomsten

Sundhedskartellets medlemmer har i dag med et overvældende flertal godkendt Sundhedskartellets overenskomst med de (amts)kommunale arbejdsgivere. 92 pct. har stemt ja til overenskomsten, der hermed træder i kraft pr. 1. april 2005. 7 pct. stemte nej, 1 pct. blankt....

1000 til fælles OK-konference

Fredag den 11. marts samlede Sundhedskartellet ca. 1000 tillidsrepræsentanter fra organisationerne ved en konference om overenskomstresultatet. På konferencen fremhævede Sundhedskartellets formand, Connie Kruckow, den fælles indsats med at få overenskomstresultatet i...

Urafstemning i Sundhedskartellets organisationer

Tirsdag, den 8. marts, afholdt Sundhedskartellets forhandlingsudvalg møde. Samtlige organisationer anbefaler et ja til overenskomstresultatet. Et enigt Sundhedskartel anbefaler et ja til overenskomstresultatet. Det stod klart, da kartellets forhandlingsudvalg i...