Tillæg til 2002-overenskomsterne

De tillæg til 2002-overenskomsterne, som regulerer vilkårene for de ansatte under Sundhedskartellets overenskomster frem til overgangen den nye lønmodel, er nu underskrevet.   De aftaler som er fælles for Sundhedskartellets organisationer kan læses nedenfor....

Behov for kompetenceudvikling på sundhedsområdet i kommunerne

Med den nye sundhedslov, som netop er vedtaget i Folketinget, får kom-munerne et langt større ansvar for sundhedsopgaven. En af de vigtigste opgaver bliver her at ruste kommunernes sundhedsfaglige medarbejdere til de nye opgaver og til de nye måder at arbejde på. For...

Konflikt – Støtteerklæring

LaSF konflikt på privatområdet De privatpraktiserende statsautoriserede fodterapeuter har forhandlet ny overenskomst med Sygesikringen, men parterne kunne ikke blive enige og de privatpraktiserende fodterapeuter er gået i konflikt.  Sundhedskartellet støtter...

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Ændringer i forhold til den tidligere aftale: Optjening af fuld pension under den dagpengeberettigede del af barselsorloven og under børnepasningsorloven i op til 22 uger.Ret til frihed med løn i 5 dage pr. barn pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. Dette...