Sundhedscentre: 100 mio. kr. fordelt

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i dag offentliggjort, hvem der får del i puljen på 100 mio. kr. til forsøg med sundhedscentre. Indholdet i forsøgene ligger meget langt hen ad vejen i tråd med de holdninger til sundhedscentre, som Sundhedskartellet har fremført...

Læs alt om sundhedscentre

DSI Institut for sundhedsvæsen har i en bibliografi samlet referencer og links til litteratur, der handler om sundhedscentre i Danmark. Bibliografien giver et indblik i, hvad et sundhedscenter typisk er og kan være, og den giver en orientering om, hvad der rører sig i...