Aftale om lokal løndannelse mv.

Sundhedskartellets aftale om lokal løndannelse er nu underskrevet og kan læses ved at følge linket nedenfor. Det samme gør sig gældende for Aftalen om ”udmøntningsgaranti” for KL-området.

Lederoverenskomst i kommunerne på plads.

Overenskomst for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. er nu underskrevet. Overenskomsten omfatter ledere i KL-kommuner – herunder Københavns og Frederiksberg kommuner.   Du kan læse overenskomsten ved at følge linket...

Nye underskrevne overenskomster og aftaler

Sundhedskartellet har nu modtaget følgende aftaler i underskreven stand: Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening På H:S området: Aftale om samarbejde og...

Lovsamling om sundhed på www.sygehusansatte.dk

Lovsamling om sundhed på www.sygehusansatte.dk Nu lancerer parterne bag sygehusansatte.dk en lovsamling, der består af de centrale love på sundhedsområdet. Her findes fx sundhedsloven, sygehusloven, de love, der regulerer de enkelte faggrupper, love om...

Overenskomster og aftaler indgået mellem H:S og SHK

Følgende overenskomster og aftaler med H:S er nu underskrevet: Aftale om kompetenceudvikling mellem H:S og SHK Organisationsaftale om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-ledende personale – H:S og SHK Organisationsaftale om løn- og ansættelsesvilkår for ledende...