Sundhedskartellet udsender fælleserklæring med arbejdsgiverne

Sundhedskartellet, de (amts)kommunale arbejdsgivere og H:S er blevet enige om en fælleserklæring. Fokus for erklæringen er strukturreformen og den tætte og løbende dialog mellem medarbejdere og ledere under selve omstillingsprocessen. I fælleserklæringen lægges...

Køreplan for OK-05

De (amts)kommunale arbejdsgiverparter og Sundhedskartellet har underskrevet køreplansaftalen (Aftale om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2005 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt og amtskommunalt...

Sundhedskartellet: Lønefterslæb på knap 400 mio. kr.

Sundhedskartellets medlemmer i basisstillinger har siden Ny løns indførelse i 1998 haft en lønudvikling, der ligger 2,9 pct. lavere end det generelle KTO-gennemsnit. Ny løn har med andre ord fået medlemmernes løn til at sakke bagud med næsten 400 mio. kr. Ny løn...

Fælles hovedbestyrelsesseminar i Sundhedskartellet

Fredag den 20. august var hovedbestyrelsesmedlemmer fra Sundhedskartellets 11 organisationer samlet til et fælles Hovedbestyrelsesseminar i Odense. På seminaret blev der blandt andet diskuteret forskelle og ligheder i Sundhedskartellet, hvad det er der er samlende for...