Evaluering af SUS-2 peger på gode resultater

Mange efterlyser forandringer og fornyelse i sundhedsvæsenet. SUS-samarbejdet, som Sundhedskartellet deltager i, er et langt stykke hen ad vejen svaret, viser en ny rapport. Evalueringsrapporten ”Snublesten og løftestænger i udviklingsprojekter på sygehuse...

Offentliggørelse af urafstemningsresultatet.

Resultatet af urafstemning om Forligsinstitutionens mæglingsforslag af 21. marts 2002. Mæglingsforslaget af 21. marts på KTO- og FHS-området er vedtaget i sin helhed og varslede arbejdsstandsninger falder bort. Det samlede resultat er opnået ved en sammentælling af...

Forhandlingsresultat for Sundhedskartellet

Selvom parterne i forligsinstitutionen er underlagt tavshedspligt, har forligskvinden Mette Christensen godkendt, at Sundhedskartellets medlemmer bliver orienteret om resultatet af de fælles specielle forhandlinger mellem Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere,...

Opbakning til KTO.

På KTO´s repræsentantskabsmøde den 8. februar var der fuld opbakning til, at forhandlingsudvalget varetager det videre forløb for overenskomstforhandlingerne. På repræsentantskabsmødet orienterede KTO´s formand Poul Winckler om de strandede forhandlinger. De faldt på,...

Politiske forhandlinger på det (amts)kommunale område.

KTO og arbejdsgiverne mødtes fredag den 25. januar for tredje gang til politiske forhandlinger. Efter seks timers drøftelser besluttede parterne sig for at fortsætte drøftelserne på teknisk plan. Forhandlingerne blev genoptaget igen søndag den 27. januar kl....